Blog Post

Pozitif Beden > İçerikler > Beden Olumlama > Beden Tarafsızlığı (Body Neutrality)

Beden Tarafsızlığı (Body Neutrality)

Beden Olumlama Hareketi şunu söylüyor: “Ben zaten oldugum gibi güzelim ve bu bana iyi
hissettiriyor.” Beden Tarafsızlığı ise diyor ki, “iyi hissetmemin görünüşüm veya güzel olup
olmamam ile bir ilgisi yok.” Yani bedenimizi bir etiket koymadan, baskilamadan, yormadan
kabul etmek en dogrusu aslinda.
Beden tarafsızlığı (body neutrality), kişinin vücudunu olumsuz ya da olumlu yargılardan
bağımsız bir şekilde kabul etmeyi ve değerlendirmeyi hedefleyen bir kavramdır. Beden
tarafsızlığı, beden olumlama (body positivity) hareketinin bir tür alternatifidir ve kişinin
bedenine yönelik yoğun olumsuz düşünceler yerine, vücuduyla ilişkisini nesnel bir bakış
açısıyla ele almaya odaklanır.
Beden tarafsızlığı, kişinin kendi vücudunu sadece fiziksel görünümü üzerinden değil, aynı
zamanda bedenin işlevselliği, sağlık ve işlevsellik açısından önemli olduğu bir perspektife
taşır. Bu yaklaşım, vücutla ilgili endişeleri veya saplantıları azaltmaya çalışmak yerine,
kişinin vücuduyla daha objektif ve nesnel bir şekilde ilişki kurmasını teşvik eder.
Beden tarafsızlığı, kişinin bedenini sadece dış görünümüyle değil, bedenin sunduğu
yaşam deneyimi ve işlevselliğiyle bir bütün olarak kabul etmesini hedefler. Bu yaklaşım,
bireylerin kendi vücutlarına yönelik olumsuz önyargıları ve eleştirileri azaltmalarına,
bedenlerini daha fazla sevmelerine ve kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olabilir.